Paintings for sale Salvador Dali Чуждестранно изкуство
Галерия "Ценности" е приемник на Галерия "Стара българска живопис" - създадена на 01.08.1997г. от колекционера Сергей Василев. Галерията е специализирана като комерсиална в областта на класическото българско изкуство. Притежава собствена колекция, която постоянно се обновява. Дейността на галерията е свързана с издирване и популяризиране на стари автори.

В бъдеще галерията има желание да представя и съвременни автори.