Paintings for sale Salvador Dali Чуждестранно изкуство
Иван Ненов
(1902 - 1997)
Painting by Иван Ненов
Композиция по Герника на Пикасо м.б. платно 170/133см.
Иван Ненов
(1902 - 1997)
Painting by Иван Ненов
Композиция м.б. картон 68/49см.
Иван Ненов
(1902 - 1997)
Painting by Иван Ненов
Композиция 1937г. м.б.пл. 40.5/32.5см.
Иван Ненов
(1902 - 1997)
Painting by Иван Ненов
Композиция м.б. картон 88/63см.
Иван Ненов
(1902 - 1997)
Painting by Иван Ненов
Женска глава м.б. картон 84/60см. 1937-1938г.
Иван Ненов
(1902 - 1997)
Painting by Иван Ненов
Къщата със зелената веранда м.б. платно на картон 50/60см.
Иван Ненов
(1902 - 1997)
Painting by Иван Ненов
Дамски портрет акварел хартия 48/36см.
Иван Ненов
(1902 - 1997)
Painting by Иван Ненов
Композиция м.б. картон 88/64см.
Иван Ненов
(1902 - 1997)
Painting by Иван Ненов
Голо женско тяло с топка темпера картон 140/80см.
Иван Ненов
(1902 - 1997)
Painting by Иван Ненов
Дамски портрет м.б. картон 48.5/38см.
Иван Ненов
(1902 - 1997)
Painting by Иван Ненов
Натюрморт м.б. картон 49/69см.
Борис Денев
(1883 - 1969)
Painting by Борис Денев
Пленници м.б.пл. 49/70см.
Борис Денев
(1883 - 1969)
Painting by Борис Денев
Пейзаж м.б.пл. 48/58см.
Борис Денев
(1883 - 1969)
Painting by Борис Денев
Ескиз към Голгота м.б.к. 50/33.5см.
Райко Алексиев
(1893 - 1944)
Painting by Райко Алексиев
Искърското дефиле м.б.к. 37/50см.
Райко Алексиев
(1893 - 1944)
Painting by Райко Алексиев
Момиче с книга м.б. картон 32.5/41.5см.
Маша Живкова - Узунова
(1903 - 1986)
Painting by Маша Живкова - Узунова
Композиция м.б.к. 68/95см.
Бронка Гюрова
(1910 - 1996)
Painting by Бронка Гюрова
Пейзаж м.б.пл. 44/64см.
Невена Ганчева
(1897 - 1983)
Painting by Невена Ганчева
Голо тяло 1925 м.б.пл. 77/64см.
Невена Ганчева
(1897 - 1983)
Painting by Невена Ганчева
Франция м.б. картон 57/47см.
Невена Ганчева
(1897 - 1983)
Painting by Невена Ганчева
Стария Пловдив м.б.шперплат 87/60см.
Илия Петров
(1903 - 1975)
Painting by Илия Петров
Композиция 1933г. м.б.шперплат, 61/72см.
Димитър Гюдженов
(1891 - 1979)
Painting by Димитър Гюдженов
Хан Аспарух м.б.пл. 54/65см.
Димитър Гюдженов
(1891 - 1979)
Painting by Димитър Гюдженов
Старият войн м.б. платно 60/46см.
Данаил Дечев
(1891 - 1969)
Painting by Данаил Дечев
Старата къща м.б.к. 35/38см.
Данаил Дечев
(1891 - 1969)
Painting by Данаил Дечев
Търново м.б.пл. 43/37см.
Асен Василиев
(1900 - 1981)
Painting by Асен Василиев
Старата джамия в Шумен 1923г. м.б.пл. 33.5/26см.
Асен Василиев
(1900 - 1981)
Painting by Асен Василиев
Балчик 1957г. м.б. платно 46/61см.
Асен Василиев
(1900 - 1981)
Painting by Асен Василиев
Гледане на карти м.б. платно 75/80см.
Асен Василиев
(1900 - 1981)
Painting by Асен Василиев
Банкет м.б. платно 70/85см.
Асен Василиев
(1900 - 1981)
Painting by Асен Василиев
Народното събрание м.б. картон 58/81см.
Асен Василиев
(1900 - 1981)
Painting by Асен Василиев
Дамски портрет м.б.платно 68/48см.
Асен Василиев
(1900 - 1981)
Painting by Асен Василиев
Персонаж от композицията Задушница м.б. платно 68/48см.
Господин Желязков
(1873 - 1937)
Painting by Господин Желязков
Портрет м.б. платно 65/46см.
Господин Желязков
(1873 - 1937)
Painting by Господин Желязков
Дамски портрет, около 1910г. м.б. платно 28/36см.
Господин Желязков
(1873 - 1937)
Painting by Господин Желязков
Зима м.б.пл 69/90см.
Христо Берберов
(1875 - 1948)
Painting by Христо Берберов
Хисаря м.б.дъска 20/30см.
Христо Берберов
(1875 - 1948)
Painting by Христо Берберов
Атон м.б.пл. 50/43см.
Надежда Делева
(1899 - 1987)
Painting by Надежда Делева
Пролет м.б.пл. 45/53,5см.
Стоян Сотиров
(1903 - 1984)
Painting by Стоян Сотиров
Перачка м.б.пл. 160/114см.
Стоян Сотиров
(1903 - 1984)
Painting by Стоян Сотиров
Портрет на момче 30те г. на ХХ в. м.б.пл. 55/45см.
Асен Белковски
(1879 - 1957)
Painting by Асен Белковски
Пейзаж край Варна м.б. платно 29.5/43.5 см.
Асен Белковски
(1879 - 1957)
Painting by Асен Белковски
Пейзаж м.б. платно 46/31 см.
Асен Белковски
(1879 - 1957)
Painting by Асен Белковски
Пейзаж м.б. платно 45/56 см.
Асен Белковски
(1879 - 1957)
Painting by Асен Белковски
Композиция м.б. платно 55.5/45 см.
Асен Белковски
(1879 - 1957)
Painting by Асен Белковски
Пейзаж 1931г. мб.к. 19/29см.