Paintings for sale Salvador Dali Чуждестранно изкуство
Косто Вальов
(1790 - 1863)
Painting by Косто Вальов
Портрет 1828г. м.б. платно 65/48см.
Захарий Зограф
(1810 - 1853)
Painting by Захарий Зограф
Богородица
Никола Ганушев
(1889 - 1958)
Painting by Никола Ганушев
Леда и лебеда 30те г. на ХХв. м.б.пл. 120/158см.
Владимир Димитров-Майстора
(1882 - 1960)
Painting by Владимир Димитров-Майстора
Жътвар 30-40те г. на ХХв. м.б.к. 50/40см.
Владимир Димитров-Майстора
(1882 - 1960)
Painting by Владимир Димитров-Майстора
Турско гробище 20те. г. на ХХв. м.б.пл. 50/88,5см.
Иван Мърквичка
(1856 - 1938)
Painting by Иван Мърквичка
Мома, м.б./платно, 40/29 см.
Иван Мърквичка
(1856 - 1938)
Painting by Иван Мърквичка
Портрет на Андрей Тасев Ляпчев м.б. платно 99/69см.
Иван Мърквичка
(1856 - 1938)
Painting by Иван Мърквичка
Дамски портрет м.б. платно 52/43см.
Иван Мърквичка
(1856 - 1938)
Painting by Иван Мърквичка
Натюрморт с ягоди м.б. платно 34/50см.
Иван Мърквичка
(1856 - 1938)
Painting by Иван Мърквичка
Композиция с петел и кокошки м.б. платно. 25/35см.
Иван Мърквичка
(1856 - 1938)
Painting by Иван Мърквичка
Циганка м.б. платно 38/31см.
Иван Мърквичка
(1856 - 1938)
Painting by Иван Мърквичка
Портрет на сина на художника м. б. картон 22/16см.
Иван Мърквичка
(1856 - 1938)
Painting by Иван Мърквичка
Деца похапват грозде края на XIXв. м.б. платно 97/69см
Иван Мърквичка
(1856 - 1938)
Painting by Иван Мърквичка
Дамски портрет м.б.платно 90/65см.
Иван Мърквичка
(1856 - 1938)
Painting by Иван Мърквичка
Пазар м.б.пл. 58,5/80см.
Антон Митов
(1862 - 1930)
Painting by Антон Митов
Портрет края на XIXв. м.б. платно 87/47см.
Антон Митов
(1862 - 1930)
Painting by Антон Митов
Розоберачки м.б. платно 89/66см.
Антон Митов
(1862 - 1930)
Painting by Антон Митов
Край чешмата м.б.пл. 67,5/81см.
Антон Митов
(1862 - 1930)
Painting by Антон Митов
Стара къща м.б. картон 18.5/25см.
Антон Митов
(1862 - 1930)
Painting by Антон Митов
Свети цар Борис I Кръстител 1897г. мб.пл. 41.5/25см.
Антон Митов
(1862 - 1930)
Painting by Антон Митов
Розоберачка 1897г. м.б.пл. 24.5/20см.
Антон Митов
(1862 - 1930)
Painting by Антон Митов
Италианска селянка м.б.пл. 123/78см.
Иван Милев
(1897 - 1927)
Painting by Иван Милев
Манастир, авторска техника хартия 12, 6/9,6 см.
Иван Милев
(1897 - 1927)
Painting by Иван Милев
Ескизи с тополи акварел хартия 18/23.5см.
Иван Милев
(1897 - 1927)
Painting by Иван Милев
Палатков лагер акварел хартия 8/11.5см.
Димитър Гюдженов
(1891 - 1979)
Painting by Димитър Гюдженов
Убийството на Ивайло в татарския стан (хан Нугай) 1942г. м.б. платно 90/116см.
Стефан Иванов
(1875 - 1951)
Painting by Стефан Иванов
Гробище в Италия м.б. платно 37.6/60см.
Стефан Иванов
(1875 - 1951)
Painting by Стефан Иванов
Просещи момичета м.б. платно 54/43см
Стефан Иванов
(1875 - 1951)
Painting by Стефан Иванов
Голо тяло 10те г. на ХХв. м.б.пл. 94/75см.
Стефан Иванов
(1875 - 1951)
Painting by Стефан Иванов
Портрет на Люба Георгиева 1913г. м.б.пл. 120/77см.
Стоян Венев
(1904 - 1989)
Painting by Стоян Венев
Жътва м.б.пл. 103/94см.
Цено Тодоров
(1877 - 1953)
Painting by Цено Тодоров
Портрет на Мария Тодорова м.б.пл. 69/86см.
Цено Тодоров
(1877 - 1953)
Painting by Цено Тодоров
Натюрморт м.б.пл. 25/35см.
Цено Тодоров
(1877 - 1953)
Painting by Цено Тодоров
Натюрморт м.б.пл. 17/30см.
Цено Тодоров
(1877 - 1953)
Painting by Цено Тодоров
Дамски портрет м.б.пл. 96/65см.
Цено Тодоров
(1877 - 1953)
Painting by Цено Тодоров
Портрет на Тодор Бурмов (първият министър-председател на България) м.б.пл. 51/63см.
Никола Маринов
(1879 - 1948)
Painting by Никола Маринов
Автопортрет м.б. платно 50/37см.
Никола Маринов
(1879 - 1948)
Painting by Никола Маринов
Етюд 1936г. 38,5/24см.
Никола Маринов
(1879 - 1948)
Painting by Никола Маринов
Eскиз за стенопис акварел на картон 50/35см
Никола Маринов
(1879 - 1948)
Painting by Никола Маринов
Eскиз за стенопис акварел на картон 50/35см
Никола Маринов
(1879 - 1948)
Painting by Никола Маринов
Христос ескиз за стенопис акварел на картон 50/35см
Илия Петров
(1903 - 1975)
Painting by Илия Петров
Дамски портрет 1932г. м.б.платно 78/70см.
Борис Митов
(1891 - 1963)
Painting by Борис Митов
Портрет на Никола Табаков 1933г.м.б.пл. 69/64,5см.
Борис Колев
(1906 - 1982)
Painting by Борис Колев
Момиче от Кюстендил м.б.пл. 67/64см.
Давид Перец
(1906 - 1982)
Painting by Давид Перец
Портрет на съпругата на художника м.б.пл. 62/74см.
Давид Перец
(1906 - 1982)
Painting by Давид Перец
Портрет на момче с книжка м.б. платно 68/54см.
Давид Перец
(1906 - 1982)
Painting by Давид Перец
Перуниките в двора на Гуревич м.б. платно 66/90см.
Давид Перец
(1906 - 1982)
Painting by Давид Перец
Портрет на момиче м.б. платно 70/60см.
Давид Перец
(1906 - 1982)
Painting by Давид Перец
Натюрморт 30г. на XXв. м.б. платно 84/66 см.
Давид Перец
(1906 - 1982)
Painting by Давид Перец
Дамски портрет м.б. картон 70/50см.
Давид Перец
(1906 - 1982)
Painting by Давид Перец
Риба м.б. палтно 54.5/45см.
Давид Перец
(1906 - 1982)
Painting by Давид Перец
Двор м.б. шперплат 40/50см.
Давид Перец
(1906 - 1982)
Painting by Давид Перец
Портрет на поета Валери Нисимов Петров (роден Валери Нисим Меворах) м.б. картон 70/50см.
Давид Перец
(1906 - 1982)
Painting by Давид Перец
Мъжки портрет м.б. картон 46/35см.
Давид Перец
(1906 - 1982)
Painting by Давид Перец
Лодки м.б. картон 41/51.5см.
Давид Перец
(1906 - 1982)
Painting by Давид Перец
Пловдив - Стария град м.б. платно 80/65см.
Давид Перец
(1906 - 1982)
Painting by Давид Перец
Пейзаж, м.б. платно, 54/68см.
Давид Перец
(1906 - 1982)
Painting by Давид Перец
Индустриален пейзаж м.б. картон 45/52.5см
Давид Перец
(1906 - 1982)
Painting by Давид Перец
На плажа м.б. платно 55/41см.
Давид Перец
(1906 - 1982)
Painting by Давид Перец
Натюрморт м.б. картон 61/50см.
Давид Перец
(1906 - 1982)
Painting by Давид Перец
Старата църква в Широка лъка, м.б.пл. 80/60см.
Давид Перец
(1906 - 1982)
Painting by Давид Перец
Портрет на Иза м.б.пл.58/48см.
Давид Перец
(1906 - 1982)
Painting by Давид Перец
Портрет на доктор В.Коцева 1961г. м.б платно 48/44см.
Давид Перец
(1906 - 1982)
Painting by Давид Перец
Пейзаж м.б. платно 33/35см.
Давид Перец
(1906 - 1982)
Painting by Давид Перец
Дъждовна нощ в Париж м.б. платно 71/44см.
Давид Перец
(1906 - 1982)
Painting by Давид Перец
Пейзаж м.б. картон 50/59см.
Давид Перец
(1906 - 1982)
Painting by Давид Перец
Момиче с огърлица 30те г. на ХХв. м.б. картон, 48/40см.
Давид Перец
(1906 - 1982)
Painting by Давид Перец
Натюрморт м.б. картон 72/50см.
Давид Перец
(1906 - 1982)
Painting by Давид Перец
Портрет акварел картон 60/43см.
Давид Перец
(1906 - 1982)
Painting by Давид Перец
Автопортрет м.б. картон 79/50см.
Давид Перец
(1906 - 1982)
Painting by Давид Перец
Лодка м.б. платно 24/30см. 1945-1947г.
Давид Перец
(1906 - 1982)
Painting by Давид Перец
София квартал Лозенец м.б. картон 24.5/35см. ок. 1940г.
Давид Перец
(1906 - 1982)
Painting by Давид Перец
София квартал Лозенец м.б. картон 35/24см. ок. 1940г.
Давид Перец
(1906 - 1982)
Painting by Давид Перец
Париж смесена техника картон 50/34.5см. ок. 1960г.